Ajasünkronisatsioon

From Phobos Wiki
Jump to navigation Jump to search

Absoluutne täpsus

Kaks seadet, mille aega sünkroniseeritakse eraldiseisvalt. Mõlemas seadmes tekitatakse ühel ajal sündmusi. Leitakse sündmuste ajatemplite erinevused.

Näiteks. Seade 1: Vamp 257, mis sünkroniseeritakse GPS'ist. Seade 2: GW6 ja Telem-DI24-T, GPS on ühendatud GW6 külge, DI24 aeg pannakse paika IEC101'ga. Seade 1 ja 2 konfigureeritakse väljastama pikka aega, st tunde, minuteid sekundeid jne. Seade 1 ühendatakse GW6 külge, et lugeda ja logida sündmused. Logidest peab selguma sündmuse tekkimise ajatempel mõlemas seadmes ning sündmuse jõudmine GW6'te. Tekitatakse DI sündmusi. Telem-DI24-T'ga peaks panema paralleelselt ka mõne relee, mida sünkroniseeritakse NTP'ga, et proovida järgi erinevaid seadmeid ja mooduseid ajasünkroniseerimiseks.