GPRS modemi programmi ja konfiguratsiooni laadimine

From Phobos Wiki
Jump to: navigation, search

Ettevalmistus

 1. TELEM-GSM/GPRS modemi puhul veendu eelnevalt, et oleksid modemi taga osas olevad lülitid asndites: 1-Configuration mode = Sees, 2-Forbid configuration = Väljas.
 2. Ühenda PC arvuti ja GPRS modemi RS-232 portide vahele “otsejuhe”, mis sisaldab ka RTS, CTS ja DTR signaale.
 3. Käivita programm GPRS_Loader.exe (asukoht serveris:3_Tehniline/Tarkvara myygiks/GPRS_RoundSolutions/GPRS_loader.exe)
 4. Sisesta kasutatava RS-232 pordi nr. ja vajuta pordi avamiseks “Open”.
 5. Lülita sisse GPRS modemi toide. Kui toide oli juba sees, siis tee toite katkestus. Pingevabas olekus sisesta (suvaline) SIM-kaart.

Tarkvara laadimine

 1. Sisesta ID nr. See on 6-e kohaline identifikaator, mille järgi keskuse andme-kontsentraator tunneb modemi ära. ID nr. on kirjas modemile kinnitatud kleepsul. Näide - Modemi kleepsul oleva nr. 112 korral peab ID lahtrisse olema sisestatud 000112.
 2. Vajuta “Load GPRS software file”.
 3. Vali *.prg laiendiga programmi fail ja vajuta “Open”.
 4. Oota kuni nupu järel olev tekst “Wait” asendub tekstiga “OK” või “Error”.

Konfiguratsiooni laadimine

Konfiguratsiooni fail sisaldab lisaks muudele sätetele GPRS-i pöörduspunkti nime (APN – Access Point Name) ja keskuse andmekontsentraatori IP aadressi.

 1. Vajuta “Load configuration file”.
 2. Vali *.txt laiendiga konfiguratsiooni fail ja vajuta “Open”.
 3. Oota kuni nupu järel olev tekst “Wait” asendub tekstiga “May-be OK ?” või “Error ?”. Teade “Error ?” esitatakse juhul kui GPRS modem on mõnele korraldusele vastanud teatega “Error”, vastasel korral esitatakse “May-be OK ?”.
 4. Allpool olevas aknas näidatakse ära GPRS modemi ja PC arvuti vahel saadetud teated. Kontrolli, et GPRS modem oleks vastanud kõigile korraldustele “OK”.

NB! TELEM-GSM/GPRS modemi puhul peab pärast programmi ja konfiguratsiooni laadimist muutma modemi tagaosas olevad lülitid asendisse: 1-Configuration mode = Väljas, 2-Forbid configuration = Sees.

  Ära unusta SIM-kaarti modemisse!