GW6-RTC programmi laadimine

From Phobos Wiki
Jump to navigation Jump to search

Üldiselt sama kui RTU-T puhul.

Erinevused RTU-T'ga on järgmised:

  1. Failide asukoht on: \\Phobos\d\3_Tehniline\Tarkvara myygiks\GW6 RTC Firmware
  2. Faili rtu_5_programming.bat nimi on programming.bat
  3. Programmeerimiseks käivitada gw6_rtc_programming.bat
  4. Plaadil pole välist watchdogi ega lülitit DFT