Kuidas konfigureerida IEC61850 serverit GW6 jaoks?

From Phobos Wiki
Jump to: navigation, search

Relee kommunikatsiooni aadressid:

 • Määrata ISO ülemiste kihtide aadressid:

AP-Title: 1,3,9999,23

AE-Qualifier: 23

P Selector: 00000001

S Selector: 0001

T Selector: 0001

 • RFC1006 Port: 102


Sisendite, st DI, AI ja CN tüüpi objektid:

 • Tuleb valida välja andmed, mida soovitakse saata GW6 ning lisada need DataSet'i.
 • DataSet tuleb seostada Bufferred Report Control Block'i(BRCB) parameetriga DataSet.
 • Määrata muud Bufferred Report Control Block'i parameetrid(TrgOps, OptFlds). Lubatud võiks olla GI, st general interrogation.
 • Konfiguratsioon salvestada icd faili.


Väljundite, st DO tüüpi objektid:

 • Serveri objektide hulgas peab olema objekt, millel on atribuut Oper. Ühtlasi sellest tulenevalt kasutatakse Operate ACSI teenust, ehk nn Direct control with normal security.


Kommentaarid - ilmselt ainult Martemi töötajatele

 • TCP/IP settingud kui luuakse uus 61850 port. "IED IP Address" on serveri aadress. "Provider IP Address" on aadress, mille kaudu GW6 jõuab serverini. Kui "Provider IP Address" on 0.0.0.0 siis kasutatakse üldist GW6 IP aadressi(vt "Common->Tcp/Ip Settings"). Sellisel juhul peab server olema samas võrgus kui GW6. Kui server asub teises võrgus tuleb luua GW6le uus IP aadress, st määrata "Provider IP Address", mis oleks samas võrgus, kui server. "Provider Port" määrab, millist TCP porti kasutab GW6 61850 suhtluseks konkreetse "Provider IP Address" puhul. See port pole RFC1006 port vaid GW6 sisemise nn 61850 provideri port. Default port võiks olla 7001, st kui "Provider IP Address" on 0.0.0.0.

Näiteks, kui GW6 külge on pandud kolm serveerit IP aadressidega: 10.0.0.200, 192.168.1.2 ja 192.168.1.3. GW6 IP aadress on 10.0.0.114, siis konfigureeritud võiks see olla nii:

"Common->Tcp/Ip Settings"

"Interface IP Address" 10.0.0.114


"Port 15"

"IP Settings"

"IED IP Addrress" 10.0.0.200

"Provider IP Address" 0.0.0.0

"Mask" 255.255.255.0

"Provider Port" 7001


"Port 16"

"IP Settings"

"IED IP Addrress" 192.168.1.2

"Provider IP Address" 192.168.1.90

"Mask" 255.255.255.0

"Provider Port" 7002


"Port 17"

"IP Settings"

"IED IP Addrress" 192.168.1.3

"Provide IP Address" 192.168.1.90

"Mask" 255.255.255.0

"Provider Port" 7002


NB! Port 16 ja 17 puhul, IP aadresside 192.168.1.2 ja 192.168.1.3 peavad "Provider IP Address" ja " Provider Port" langema kokku, ehk olema 192.168.1.90 ja 7002.

Miks on vaja lisa porti, ehk nn 61850 provideri porti? Selleks on kaks omavahel seotud probleemi. Esiteks GW6 61850 tarkvara on tehtud kolmanda partei poolt ning selleks, et isolerida GW muud tarkvara 61850 omast on mõistlik kasutada eraldi protsesse, sellest tulenevalt on vaja mingit IPC moodust. Teiseks GW pöörab 61850 101'ks või 104'ks ülesse saatmiseks, kuid võiks jääda ka mingi võimalus, kuidas kasutada 61850 teenuseid otse, st ilma 101 või 104 ja GW programmita. Näiteks GUI programmi jaoks(SCADA või midagi sellist), mis töötab PCs ning millel on teistsugune sisemine loogika ja ülesehitus kui GW programmil.

 • Ülemised aadressid Siproteci relee järgi. Tegu peaks olema nn default aadressidega.
 • Objektid peavad olema järgmise nn functional constraints'iga(FC): ST, MX, CO, SP, SV, CF, DC. Teisi FC'sid ei ole, kuna seal all pole ilmselt DO, DI, AI jne objektide jaoks sobivaid objekte.
 • Objekti tüüpi AO pole, kuna seda pole veel ühelgi serveril olnud. Kuna sellest tulenevalt ei saa AOd kontrollida, siis pole seda ka veel tehtud. [Nüüdseks on AO testitud Vamp relee peal --Alfred--]
 • GW6 eeldab staatilisi DataSet'e, st ta ise ei loo neid. See tuleneb sellest, et nii on GW6 konfigureerimine kasutajale mugavam, st konfigureerimise tarkvara on lihtsam. GW6 konfigureerimiseks antakse konfigureerimise tarkvarale ette icd fail, kus on toodud DataSet'id ning nendes olevad objektid. GW6 konfigureerija valib DataSet'is olevate objektide hulgast, milliseid objekte ta soovib. GW6 võib luua DataSet'e, kuid see eeldaks iga objekti juurde lisa välja, mis koosneb kolmest osast DataSeti LN, LD ja nimi. [Nüüdseks suudab RTU teha ka dünaamilisi datasete --Alfred--]
 • BufferedReport'i parameetrite konfigureerimine GW6 poolt on võimalik, kuid eeldab muudatusi konfigureerimise tarkvaras. Peab olema tab, kus saaks valida BufferedReport'ide parameetreid. Kuidas aga panna uued väljad olemasolevasse konfiguratsiooni formaati?

[Nüüdseks on BRCB konfis olemas konfitavad parameetrid --Alfred--]

 • Juhtimine, ehk DO on võimalik ka kui objektil pole Oper parameetrit. Sellisel juhul eeldatakse, et objekti nimes on ctlVal, st GW6 üritab MMS write'i parameetrile ctlVal.
 • Kui on alajaama kirjeldav scd fail aga pole seal olevate seadmete icd faile ja kui GW6 konfiguratsiooni tarkvara - gws ei toeta scd faili. Kasuta Omicroni IEDScout tarkvara. See võimaldab scd failist salvestada icd faili ühe seadme konfiguratsiooni. Tulevikus peaks gws hakkama toetama ka scd failiga konfigureerimist. [Nüüdseks toetab GWS SCD failist konfi importimist --Alfred--]