RTU-T programmi laadimine

From Phobos Wiki
Jump to navigation Jump to search

FLASHI KUSTUTAMINE

 1. Pane seadmele toide
 2. Aseta lüliti DFT asendisse ON, et lülitada välja riistvara watchdog
 3. Aseta lüliti ER asendisse ON
 4. Oota 2 sekundit
 5. Aseta lüliti RST asendisse ON
 6. Aseta lüliti ER asendisse OFF
 7. Aseta lüliti PG asendisse ON
 8. Aseta lüliti RST asendisse OFF
 9. Oota 20 sekundit
 10. Aseta lüliti RST asendisse ON
 11. Aseta lüliti PG asendisse OFF
 12. Aseta lüliti RST asendisse OFF
 13. Seade on valmis uue programmi laadimiseks


RST - Reset
DFT - Default konfiguratsioon
ER - ERASE - programmi kustutamine
PG - PROG - programmeerimine

PROGRAMMI LAADIMINE

Programmi on võimalik laadida kahel moel: läbi GUI või command line'ilt. Mõlema juhu jaoks on programmiks SAM-BA.exe ehk nn AT91 In-system Programmer[1].


SAM-BA command line'ilt kasutamiseks vajalikud failid asuvad kataloogis:

 • \\Phobos\e\3_Tehniline\Tarkvara myygiks\RTU-T Firmware\V5\


Programmeerimiseks tuleb:

 1. Installeerida programmaator, selleks käivita "Install AT91-ISP v1.13.exe";
 2. Failis rtu_5_programming.bat tuleb paika panna:
  1. SAM-BA, firmware failide ja programmeerimise scriptide(*.bin ja *.bat) asukohad ja
  2. kommunikatsiooni port
 3. Käivitada rtu_5_do_programming.bat kui programmeeritakse DO'd või rtu_5_di_programming.bat kui DI'd või rtu_5_ai_programming.bat kui programmeerid AI'd


Failide asukoha muutmine. Leia ülesse path=" " lõik ja muuda vastavalt vajadusele

  echo Setting path to SAM-BA
  path="C:\Program Files\ATMEL Corporation\AT91-ISP v1.13\sam-ba v2.9";%path%
  echo Setting path to user files
  path="D:\Projects\RTU_ARM\RTU-T Firmware\V5";%path%


Kommunikatsiooni pordi muutmine. Leia ülesse järgmine lõik ja muuda vastavalt vajadusele

  echo Setting com and board
  set COMIF=COM1

Näiteks kui kasutad porti 5, siis peaks see olema nii

  set COMIF=COM5