TELEM RTA

From Phobos Wiki
Jump to navigation Jump to search

Testimise juhend

1) Ühenda 1 pordi kaudu seade Telem-RTA kontsentraator TELEM2000-ga. Seadme ja TELEM2000 vahel peab tekkima side.

2) Tee seadmele reset 3, ehk taasta default setup.

3) Kontrolli kas pordid 1-4 lähevad sidesse.

4) Ühenda 1. porti GPS interface ja kontolli kas GPS-aeg muudab kontrolleris aja.

5) Kanna jooksvalt saadud tulemused testimise protokolli.

6) Testimise protokolli asukoht serveris: 7_Seadmete testprotokollid/Telem-RTA


Koostas: Meelis Osi